قطع مستمری کمیته امداد

هانا : سلام !
1.     اگر فردی تحت تکفل فرزندش  فقط درحد اخذ دفترچه بیمه قرار بگیرد و از طرف کمیته امداد هم تحت پوشش باشد بعد از فوت فرزند کدام یک از این دو سازمان فرد را تحت پوشش قرار می دهد ؟! آیامی تواند از هردو ارگان استفاده کند ؟
2.     اگر فقط ازمزایای کمیته استفاده کند و بعد فوت فرزندنامش همراه سایر بازماندگان متوفی در یک حساب باشد و بازماندگان ازافتتاح حساب جدا خودداری کرده باشند و سارمان تامین اجتماعی این موضوع را بپذیرد و آن فرد را همراه سایر بازماندگان در یک حساب مشترک قرار دهد و کمیته امداد فرد راحذف نکند و سالیان بعد سازمان کمیته امدادبه ظن اینکه فرد از دو سازمان بهره منداست می تواند از بازماندگان طلب غرامت کند یعنی در واقع با پذیرش بازرس در مورد این اقدام تکلیف خاصی برعهده بازماندگان نسبت به کمیته امدادنمی آید ؟
پاسخ به سوالات فوق به شرح زیر است :
1.     یکی از این دو سازمان زودتر قطع می کند که به احتمال زیاد تامین اجتماعی است چون تامین اجتماعی اطلاعات تمامی صندوق های بیمه و سازمان حمایتی را دارد . البته کمیته امداد هم دارد ولی دیرتر رسیدگی می کنند .
2.     کمیته امداد معمولا مبالغ پرداختی را باز پس نمی گیرد در حالیکه تامین اجتماعی می گیرد . البته در این حالت چون نامبرده جزء بازماندگان است عملا فرقی نمی کند چون مستمری به دیگر افراد می رسید .
3.     اگر فرزند در قید حیات باشد به احتمال زیاد تامین اجتماعی متوجه می شود و دفترچه درمانی را قطع می کند . مشاوره رایگان و تلفنی : در مشاوره رایگان سوال شما پس از ثبت ، بررسی شده و پاسخ توسط کارشناسان مرتبط به آدرس ایمیل شما ارسال می گردد و یک نسخه از آن هم  در سایت به نمایش در می آیددر مشاوره تلفنی ، سوال شما توسط کارشناس مرتبط بررسی شده و با شما تماس گرفته می شود .