بیمه درمان تکمیلی بسجیان

مجید : آیا کار درمانی هم شامل بیمه تکمیلی بسیجیان می شود ؟ شمار اگر بیمه پایه تامین اجتماعی بسیجیان را دشاته باشید به راحتی بیمه درمان تکمیلی بسجیان می شوید . حتی در بعضی موارد بدون بیمه تامین اجتماعی هم می توانید بیمه درمان تکمیلی بگیرید . ربطی به کار درمانی ندارد .

 مشاوره رایگان و تلفنی : در مشاوره رایگان سوال شما پس از ثبت ، بررسی شده و پاسخ توسط کارشناسان مرتبط به آدرس ایمیل شما ارسال می گردد و یک نسخه از آن هم  در سایت به نمایش در می آید در مشاوره تلفنی ، سوال شما توسط کارشناس مرتبط بررسی شده و با شما تماس گرفته می شود .