دیه استخوان کالکانئوس

حسن : دیه خرد شدن استخوان کالکانئوس پاشنه پا که با انحراف جوش خورده و شکل آن تغییر کرده همواره درد دارد و با لنگیدن همراه است و شکستگی استخوان اسکافوئید دست و شدت یافتن دیسک کمر چقدر می شود ؟
1.     بابت استخوان کالکانئوس که خوب درمان نشده است 10 درصد دیه تعلق می گیرد معادل 27 میلیون تومان
2.     بابت استخوان اسکافوئید 2 درصد دیه تعلق می گیرد معادل 5 میلیون و 400 هزار تومان
3.     بابت دیسک کمر ارش دارد و بستگی به شدت آن دارد .

مشاوره رایگان و تلفنی : در مشاوره رایگان سوال شما پس از ثبت ، بررسی شده و پاسخ توسط کارشناسان مرتبط به آدرس ایمیل شما ارسال می گردد و یک نسخه از آن هم  در سایت به نمایش در می آید . در مشاوره تلفنی ، سوال شما توسط کارشناس مرتبط بررسی شده و با شما تماس گرفته می شود .