در مورد دادستان ، دادیار ، قاضی و بازپرس توضیح دهید ؟

راستگو : در مورد دادستان ، دادیار ، قاضی و بازپرس تویح دهید ؟
1.     دادستان بالاترین مقام دادسرا و در واقع رئیس دادسرا است . دادستان رئیس ضابطان قضایی است و بر فعالیت آنها نظارت می کند . وی می تواند در باره قرارهای بازپرس نیز اظهار نظر نماید.
2.     دادیار صاحب منصبی است که از طرف دادستان اقدام می کند . دادیار اگر بخواهد تحقیقات مقدماتی را انجام دهد باید تائید دادستان یا معاون وی و یا دادیار اظهار نظر را بگیرد . ما 5 گروه دادیار داریم : دادیار تحقیق ، دادیار اظهار نظر ، دادیار اجرای احکام ، دادیار ناظر زندان و دادیار نماینده دادستان در دادگاه
3.     بازپرس ضابط قضایی است که تحت نظر دادیار یا دادستان نیست و می تواند خودش در مورد پرونده ای بررسی و اظهار نظر کند . اگر با دادستان اختلاف نظر داشته باشد دادگاه نظر نهایی را می دهد .
4.     قاضی مشخص است . در دادگاه نظر نهایی را می دهد .

 مشاوره رایگان و تلفنی : در مشاوره رایگان سوال شما پس از ثبت ، بررسی شده و پاسخ توسط کارشناسان مرتبط به آدرس ایمیل شما ارسال می گردد و یک نسخه از آن هم  در سایت به نمایش در می آید در مشاوره تلفنی ، سوال شما توسط کارشناس مرتبط بررسی شده و با شما تماس گرفته می شود .