پرداخت حق بیمه پیمانکاری از طریق دفتر مرکزی


مریم یعقوبی : در صورت متفاوت بودن آدرس دفتر و کارگاه ( پیمانکاری) آیا بیمه کارگرها را از آدرس دفتر مرکزی میشه ارسال کرد ؟ کد کارگاهی را به آدرس دفتر مرکزی میشه گرفت یا فقط به آدرس کارگاه می دهند ؟
1.     حق بیمه پیمانکاری مقطوع است و جدا از حق بیمه اجباری است . اگر حق بیمه را از طریق دفتر مرکزی پرداخت کنید در بیشتر موارد به ضررتان است چون به هر حال باید حق بیمه مقطوع قراردادهای پیمانکاری را پرداخت نمایید .
2.     در هر صورت می توانید حق بیمه را از طریق دفتر مرکزی پرداخت نمایید .
3.     کد کارگاه را نمی توان به آدرس دفتر مرکزی گرفت .

 مشاوره رایگان و تلفنی : در مشاوره رایگان سوال شما پس از ثبت ، بررسی شده و پاسخ توسط کارشناسان مرتبط به آدرس ایمیل شما ارسال می گردد و یک نسخه از آن هم  در سایت به نمایش در می آیددر مشاوره تلفنی ، سوال شما توسط کارشناس مرتبط بررسی شده و با شما تماس گرفته می شود .