شکایت به اداره کار بابت حق بیمه کامل

مهسا اکبری : بنده از آخر ماه پیش ، از شرکت به دلیل عدم نیاز اخراج شدم و کارفرما هیچ نا مه ای به من برای بیمه بیکاری نداده است و برای تسویه هم اذیت می کند و کلا در مورد بیمه هم به مبلغ حقوقی که من دریافت می کردم بیمه نشدم و در واقع بیمه با حقوق وزارت کار برای من رد کردند .
تا یک مدتی حقوق را به حساب واریز می کردند اما این اواخر قسمتی را نقدی می دادند و قسمت دیگر را که شامل همان حقوق وزارت کار بود به حساب واریز می کردند و من هیچ قراردادی هم ندارم . می خواستم ببینم که آیا شکایتم فایده ای دارد ؟ و می توانم به حقم برسم ؟
1.     بستگی دارد شکایت تان بابت چه باشد . بابت بازگشت به کار یا چیز دیگر ! بهتر است درخواست بازگشت به کار بدهید که اگر موافقت نشد ، به بیمه بیکاری معرفی شوید .
2.     بابت انکه حق بیمه تان کامل پرداخت نمی شده است باید پرینت حساب ارائه کنید . اگر پرینت حساب نشاندهنده حقوق واقعی تان باشد می تواند به پرداخت حق بیمه کامل امید داشته باشید .

 مشاوره رایگان و تلفنی : در مشاوره رایگان سوال شما پس از ثبت ، بررسی شده و پاسخ توسط کارشناسان مرتبط به آدرس ایمیل شما ارسال می گردد و یک نسخه از آن هم  در سایت به نمایش در می آیددر مشاوره تلفنی ، سوال شما توسط کارشناس مرتبط بررسی شده و با شما تماس گرفته می شود .