به کدام اجرای احکام مراجعه کنم ؟

پ ر : سلام ! برای گرفتن توقیف اموال شرکتی که به رای اداره کار اهمیت نمی دهدباید به اجرای احکام دادگاه بروم یا به اجرای احکام بیمه ! لطفا کمی دقیقتر توضیح فرمایید با سپاس فراوان ؟ باید به اجرای احکام دادگستری بروید . اگر بیمه هم جزئی از مطالباتتان باشد یک نسخه از برگه اجرای احکام را به اجرائیات شعبه بیمه نیز بدهید .


 مشاوره رایگان و تلفنی : در مشاوره رایگان سوال شما پس از ثبت ، بررسی شده و پاسخ توسط کارشناسان مرتبط به آدرس ایمیل شما ارسال می گردد و یک نسخه از آن هم  در سایت به نمایش در می آیددر مشاوره تلفنی ، سوال شما توسط کارشناس مرتبط بررسی شده و با شما تماس گرفته می شود .