چگونگی محاسبه حق بیمه توسط تامین اجتماعی

ندیمی : کارفرما نزدیک به دو سال حق بیمه را نپرداختند و من درحال حاضر مشغول بکار نیستم و شکایت کردم  . می خواهم بدانم حق بیمه را ماهیانه بر چه اساسی محاسبه می کنند ؟
1.     اگر شغلی که داشته اید مورد تائید بازرس بیمه قرار گرفته است براساس همان نرخ حق بیمه و به نرخ روز محاسبه می شود و البته جریمه نیز حساب می شود .
2.     اگر شغل مشخص نباشد از نظر بیمه براساس دو برابر حداقل بیمه محاسبه می شود .


 مشاوره رایگان و تلفنی : در مشاوره رایگان سوال شما پس از ثبت ، بررسی شده و پاسخ توسط کارشناسان مرتبط به آدرس ایمیل شما ارسال می گردد و یک نسخه از آن هم  در سایت به نمایش در می آید در مشاوره تلفنی ، سوال شما توسط کارشناس مرتبط بررسی شده و با شما تماس گرفته می شود .