دیه شکستگی استخوان های تالوس ، ناویکولار ، کونیفرم ، کف پایی و پاشنه

حسین منتظری : سلام خدمت شما ! نظریه پزشکی قانونی به این صورت است . لطفا بفرمایید چقدر دیه می شود ؟
1.     شکستگی استخوان کف پایی چهارم و پنجم پای راست . التیام پیدا کردند .  ارش آنها جمعا 4 درصد دیه کامل انسان و ارش عمل جراحی و تعبیه پین جمعا 2درصد دیه کامل انسان
2.     شکستگی درناحیه تحتانی درشت نی ساق پای راست مطلوب التیام پیدا کرده و ارش عمل جراحی و تعبیه ابزار ارتوپدی 2 درصد دیه کامل انسان
3.     ارش شکستگی استخوان ناویکولار مچ پای راست 4 درصد دیه کامل انسان و ارش شکستگی استخوان پاشنه پای راست 8 درصد دیه کامل
4.     ارش شکستگی استخوان تالوس 4درصد دیه و ارش شکستگی استخوان کونیفرم 2درصد. دیه چقدر می شود ؟ آیا برای استخوان هایی که ارش دادن دیه هم می دهند ؟
دیه آسیب های فوق به شرح زیر است :
1.     6 درصد دیه کامل معادل 16 میلیون و 200 هزار تومان
2.     10 درصد دیه کامل معادل 27 میلیون تومان
3.     12 درصد دیه کامل معادل 32 میلون و 400 هزار تومان
4.     6 درصد دیه کامل معادل 16 میلیون و 200 هزار تومان . دقیقا همین های که نوشتم می دهند .

مشاوره رایگان و تلفنی : در مشاوره رایگان سوال شما پس از ثبت ، بررسی شده و پاسخ توسط کارشناسان مرتبط به آدرس ایمیل شما ارسال می گردد و یک نسخه از آن هم  در سایت به نمایش در می آید . در مشاوره تلفنی ، سوال شما توسط کارشناس مرتبط بررسی شده و با شما تماس گرفته می شود .