ثبت آگهی در روزنامه رسمی

فرشاد مهر انگیز : اینجانب خواستار ثبت دادخواست در روزنامه رسمی کشور هستم بر عله کسی هستم که ضرر مالی 1 ملیونی به اینجانب زده است . منتها نمی خواهم اسم خودم چاپ بشود و پخش بوشد . آیا چنین کاری امکانپذیر است ؟  نه ! خودتان نمی توانید چنین کاری انجام دهید . فقط در صورت دستور دادگاه می توانید چنین کاری انجام دهید .


 مشاوره رایگان و تلفنی : در مشاوره رایگان سوال شما پس از ثبت ، بررسی شده و پاسخ توسط کارشناسان مرتبط به آدرس ایمیل شما ارسال می گردد و یک نسخه از آن هم  در سایت به نمایش در می آیددر مشاوره تلفنی ، سوال شما توسط کارشناس مرتبط بررسی شده و با شما تماس گرفته می شود .