چگونگی گرفتن بیمه بیکاری

غفوری  : بنده پس از  چند روز  غیبت غیر موجه توسط کارفرما لغو قرارداد شده ام . آیا مشمول بیمه بیکاری می شوم ؟
1.     اگر حداقل یک سال سابقه کار داشته باشید با نامه عدم نیاز بیمه بیکاری به شما تعلق می گیرد .
2.     اگر کمتر از یک سال سابقه دارد باید به اداره کار شکایت کرده و درخواست بازگشت به کار دهید . اگر موافقت نشد با نامه اداره کار می توانید برای بیمه بیکاری اقدام نمایید .
3.     در کمتر از یک ماه از بیکار شدن به اداره کار اطلاع دهید .

 مشاوره رایگان و تلفنی : در مشاوره رایگان سوال شما پس از ثبت ، بررسی شده و پاسخ توسط کارشناسان مرتبط به آدرس ایمیل شما ارسال می گردد و یک نسخه از آن هم  در سایت به نمایش در می آیددر مشاوره تلفنی ، سوال شما توسط کارشناس مرتبط بررسی شده و با شما تماس گرفته می شود .