محاسبه دیه

ریحانه سماواتی : سلام  !می شود لطف کنید و با توجه به این نامه ای قضایی مبلغ دیه ما را بگوئید ! ممنون می شوم :
1.     یک و نیم درصد دیه کامل
2.      هفت و نیم درصد دیه کامل
3.     نیم صدم دیه کامل
4.     چهار پنجم از یک پنجم از یک سوم از یک دهم دیه کامل
5.     دو فقره چهار پنجم از یک سوم از یک سوم از یک دهم دیه کامل . ببخشید این کلا چقدر می شود ؟  ممنون می شوم ؟
دیه آسیب های فوق به شرح زیر است :
1.     4 میلیون و 50 هزار تومان
2.     20 میلیون و 250 هزار تومان
3.     1 میلیون و 350 هزار تومان
4.     4/750 دیه کامل معادل 4 میلیون و 320 هزار تومان
5.     8/450 دیه کامل معادل 4 میلیون و 800 هزار تومان

 مشاوره رایگان و تلفنی : در مشاوره رایگان سوال شما پس از ثبت ، بررسی شده و پاسخ توسط کارشناسان مرتبط به آدرس ایمیل شما ارسال می گردد و یک نسخه از آن هم  در سایت به نمایش در می آیددر مشاوره تلفنی ، سوال شما توسط کارشناس مرتبط بررسی شده و با شما تماس گرفته می شود .