محاسبه دیه متلاحمه و دامیه

مهران دالوند :
1.     جراحت زانوی چپ متلاحمه
2.     جراحت لبه داخلی پا متلاحمه
3.     دو ساییدگی پای چپ حارصه
4.     دو ساییدگی عمیق زیر زانو دامیه
5.     سه ساییدگی عمیق آرنج چپ دامیه
6.     ساییدگی سمت چپ صورت و پیشانی حارصه ؟
دیه آسیب های فوق به شرح زیر است :
1.     1.5 درصد دیه کامل معادل 4 میلیون و 50 هزار تومان
2.     1.5 درصد دیه کامل معادل 4 میلیون و 50 هزار تومان
3.     1 درصد دیه کامل معادل 2 میلیون و 700 هزار تومان
4.     2 درصد دیه کامل معادل 5 میلیون و 400 هزار تومان
5.     3 درصد دیه کامل معادل 8 میلیون و 100 هزار تومان
6.     2 درصد دیه کامل معادل 5 میلیون و 400 هزار تومان

 مشاوره رایگان و تلفنی : در مشاوره رایگان سوال شما پس از ثبت ، بررسی شده و پاسخ توسط کارشناسان مرتبط به آدرس ایمیل شما ارسال می گردد و یک نسخه از آن هم  در سایت به نمایش در می آیددر مشاوره تلفنی ، سوال شما توسط کارشناس مرتبط بررسی شده و با شما تماس گرفته می شود .