آیا قرارداد کاری بنویسم ؟

صادق  : ما یک کارگر انتخاب کردیم که هر 6 روز یک بار برود و کار کشاورزی بکند . آیا این کارگر شامل قانون کار می شود ! برای جلوگیری از عواقب قانونی آیا نیاز به قرارداد هست و اگر هست چه نوع قرار دادی باید ببندیم ؟
1.     اگر در قبال کار مشخصی دستمزد مشخصی می گیرد و به صورت مرتب هر 6 روز یک بار باید این کار را انجام ده مشمول قانون کار می شود .
2.     بله ! قرارداد بنویسید و ساعات کاریش را مشخص کنید تا بعدا دردسر نشود و ادعای تمام وقت بودن نکند .

 مشاوره رایگان و تلفنی : در مشاوره رایگان سوال شما پس از ثبت ، بررسی شده و پاسخ توسط کارشناسان مرتبط به آدرس ایمیل شما ارسال می گردد و یک نسخه از آن هم  در سایت به نمایش در می آیددر مشاوره تلفنی ، سوال شما توسط کارشناس مرتبط بررسی شده و با شما تماس گرفته می شود .