حکم توقیف اموال کارخانه دولتی

پ ر : سلام ! اگر شرکت یا کارخانه دولتی یا نیمه دولتی هم باشد با داشتن رای اداره کار توقیف اموال می توان گرفت ؟ سئوال بعدی به خود سازمان تامین اجتماعی اختیار داده شده حساب بانکی بدهکار را بر اساس رای اداره کار مسدود کنند ! چراسازمان اینکار را نمی کند با سپاس ؟
1.     بله می توان توقیف اموال گرفت . از نظر قانونی منعی ندارد . البته قضات معمولا در چنین مواقعی کم احتیاط می کنند و به سادگی حکم توقیف اموال نمی دهند .
2.     سازمان نهایتا از طریق اجرائیات خود این کار را می کند . ولی تامین اجتماعی معمولا برای کارخانه های بزرگ که حق بیمه زیادی می پردازند به خاطر یک نفر توقیف اموال نمی کند . سازمان اعتبار کارخانه ها و شرکت های بزرگ را همواره در نظر می گیرد و به خاظر یک نفر منافع مهمتر را نادیده نمی گیرد .

 مشاوره رایگان و تلفنی : در مشاوره رایگان سوال شما پس از ثبت ، بررسی شده و پاسخ توسط کارشناسان مرتبط به آدرس ایمیل شما ارسال می گردد و یک نسخه از آن هم  در سایت به نمایش در می آیددر مشاوره تلفنی ، سوال شما توسط کارشناس مرتبط بررسی شده و با شما تماس گرفته می شود .