ماده 21 قانون کار

احمد نیک فرجام : سلام ! از طرف کارفرما مجبور شدم با تهدید و توهین استعفا پر کنم و امضاء و انگشت بزنم . در اداره کار بابت مطالباتم پیگیری کردم ولی گفتند حقوق ماههای باقیمانده تا پایان قرارداد تعلق نمی گیرد و همچنین بیمه بیکاری ! مهلت قانونی ماده 21 هم سپری شده (عدم استعفاء) . آیاراهکاری هست بتوانم از حق و حقوقم پیگیری کنم ؟ در شکایت من فقط تا تاریخ اشتغال مطالبات و سنوات و...به من تعلق گرفت درحالیکه من شش ماه دیگر قرارداد دارم ؟
1.     چون استعفا داده اید فقط تا زمان قرارداد به شما حقوق و مزایا تعلق می گیرد . البته اگر اخراج هم می شدید به سختی می توانستید حق و حقوق تان را تا پایان قرارداد بگیرید .
2.     فقط 15 روز وقت داشته اید از استعفایتان انصراف دهید . بیشتر از آن قابل قبول نیست .
3.     راه خاصی به نظر نمی رسد که بیمه بیکاری بگیرید.


مشاوره رایگان و تلفنی : برای مشاوره  رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید . سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .