نرخ دیه زن در سال 98

الله کرم : مبلغ نرخ دیه زن در سال 98 چقدر است ؟
1.     نرخ دیه مرد در ماه عادی 270 میلیون تومان و در ماه حرام 360 میلیون تومان است . نرخ دیه زنان نصف آن و در ماه عادی 135 میلیون تومان و در ماه حرام 180 میلیون تومان اسن .
2.     نرخ دیه زن و مرد در تصادفات یکسان است .


مشاوره رایگان و تلفنی : در مشاوره رایگان سوال شما پس از ثبت ، بررسی شده و پاسخ توسط کارشناسان مرتبط به آدرس ایمیل شما ارسال می گردد و یک نسخه از آن هم  در سایت به نمایش در می آید . در مشاوره تلفنی ، سوال شما توسط کارشناس مرتبط بررسی شده و با شما تماس گرفته می شود .