آیا صیغه 99 ساله نیاز به اجاره پدر دارد ؟

کریمی : آیا صیغه  99 ساله نیاز به اجازه پدر دارد ؟
1.     اگر دختر باکره باشد فرقی نمی کند عقد دائم یا موقت باشد . نیاز به اجازه پدر هست .
2.     اگر دختر باکره نباشد نیازی نیست .
3.     صیغه 99 ساله معنای خاصی ندارد ؟!

مشاوره رایگان و تلفنی : در مشاوره رایگان سوال شما پس از ثبت ، بررسی شده و پاسخ توسط کارشناسان مرتبط به آدرس ایمیل شما ارسال می گردد و یک نسخه از آن هم  در سایت به نمایش در می آید . در مشاوره تلفنی ، سوال شما توسط کارشناس مرتبط بررسی شده و با شما تماس گرفته می شود . سوالتان را از طریق ایمیل نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .