دیه پارگی رباط دالی

اکبر عبادزاده : می خواستم ببینید دیه این چقدر می شود :
1.     شکستگی در قسمت تحتانی استخوان نی ساق راست
2.     در رفتگی مفصل درشت نی قاپی سمت راست دارد
3.     پارگی رباطهای قسمت تحتانی ساق راست ! پارگی رباط دلتوید و رباط متصل کننده استخوانهای ساق پا در قسمت تحتانی سین دسموز
4.     کبودی در حال جذب خلف ساعد پای راست
5.     خراشیدگی در حال ترمیم در حال قسمت تحتانی داخلی ساق چپ  ؟
دیه آسب های فوق به شرح زیر است :
1.     8 درصد دیه کامل معادل 21 میلیون و 600 هزار تومان
2.     4 درصد دیه کامل معادل 10 میلیون و 800 هزار تومان
3.     4 درصد دیه دارد معادل 10 میلیون و 800 هزار تومان
4.     0.15 درصد دیه کامل معادل 405 هزار تومان
5.     0.5 درصد دیه کامل معادل 1 میلیون و 350 هزار تومان

مشاوره رایگان و تلفنی : در مشاوره رایگان سوال شما پس از ثبت ، بررسی شده و پاسخ توسط کارشناسان مرتبط به آدرس ایمیل شما ارسال می گردد و یک نسخه از آن هم  در سایت به نمایش در می آید . در مشاوره تلفنی ، سوال شما توسط کارشناس مرتبط بررسی شده و با شما تماس گرفته می شود . سوالتان را از طریق ایمیل نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .