قطع بیمه بیکاری

هپی : حقوق بیمه بیکاری من به علت یک جلسه حضور و غیاب قطع شده است ؟ به شعبه بیمه مراجعه کنید و علت غیبت تان را بگوئید و درخواست بازرسی مجدد دهید . مطمئن باشید درست می شود .

مشاوره رایگان و تلفنی : در مشاوره رایگان سوال شما پس از ثبت ، بررسی شده و پاسخ توسط کارشناسان مرتبط به آدرس ایمیل شما ارسال می گردد و یک نسخه از آن هم  در سایت به نمایش در می آید . در مشاوره تلفنی ، سوال شما توسط کارشناس مرتبط بررسی شده و با شما تماس گرفته می شود . سوالتان را از طریق ایمیل نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .