بیمه مسئولیت خسارت را پرداخت نمی کند ؟!

جهان : من پرونده ام رفته است قسمت بیمه مسئولیت ! بیمه نامه به اسم برادر کارفرما بوده
است . الان بیمه ایران می گوید  پرداخت نمی کنیم ؟ چه کار باید انجام دهم ؟
1.     در بیمه نامه مسئولیت نام کارفرما مشخص می شود و نام مکان ! اگر محل کار همانی است که در بیمه نامه قید شده است و صرفا کارفرما عوض شده است مشکلی ندارد و باید پرداخت کنند . از طریق بیمه مرکزی اقدام نمائید .
2.     اگر بیمه نامه به محل کار دیگری اشاره می کند به شما تعلق نمی گیرد .  


مشاوره رایگان و تلفنی : در مشاوره رایگان سوال شما پس از ثبت ، بررسی شده و پاسخ توسط کارشناسان مرتبط به آدرس ایمیل شما ارسال می گردد و یک نسخه از آن هم  در سایت به نمایش در می آید . در مشاوره تلفنی ، سوال شما توسط کارشناس مرتبط بررسی شده و با شما تماس گرفته می شود .