دیه متلاحمه پا

سینا باقری: لطفا دیه میزان دیه های ذیل را بفرمایید :
1.     سیاه شدگی پشت دست و مچ دست راست و بندهای اول و دوم و سوم انگشتان دوم و سوم و چهارم و پنجم پای چپ
2.      کبودی پشت پای چپ و کبودی خلف ساعد چپ
3.     حارصه خلف آرنج چپ
4.     سیاه شدگی خلف و قدام ران چپ
5.     متلاحمه پای چپ
6.     ارش کوفتگی نسوج نرم سمت چپ لگن ؟
دیه آسیب های فوق به شرح زیر است :
1.     0.9 درصد دیه کامل معادل 2 میلیون و 430 هزار تومان
2.     0.3 درصد دیه کامل معادل 810 هزار تومان
3.     0.5 درصد دیه کامل معادل 1 میلیون و 350 هزار تومان
4.     0.6 درصد دیه کامل معادل 1 میلیون و 620 هزار تومان
5.     1.5 درصد دیه کامل معادل 4 میلیون و 50 هزار تومان
6.     احتمالا 0.5 درصد دیه کامل معادل 1 میلیون و 350 هزار تومان


مشاوره رایگان و تلفنی : برای مشاوره  رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید . سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .