چگونگی گرفتن طلب از کارفرما

علی رمضانی : درود ! بنده بعد از شرط معلق برسی یک حکم قطعی رضایت محضری دادم . کارفرما قبول نکرد و ازمن شکایت کرد . بعد شرط معلق در هیات تشخیص حکم صادر و حق حساب شده ست .
کارفرما بعد یک سال جهت جلوگیری از لازم اجرا به شرط معلق ترتیب اثر داد (1سال بعد حکم لحظه توقیف امول ) . حال چطور حکم هایم اجرا بشود ؟  دادگستری جواب نمی دهد ، اداره کارم رضایت راقبول نکرد  . در رای هیات تشخیص هنوزم ازلحاظ قانون 27 و 24 و 21من کار گر تعلیقی چون بر سر پرونده نشده بر سرخ کم شده آیا شرط ترتیب اثر از سوی کار فرما حکم هایم را مختومه خواهد کرد یا خیر ؟  با تشکر نتیجه را بهم اعلام کنید ؟
1.     فهمیدن سوال تان بسیار سخت است . تازه کلی ویرایش کردم .
2.     حکم وقتی مختومه می شود که کارفرما طلب تان را بدهد . البته دقیقا متوجه نشدم اصلا چه گفتید .


مشاوره رایگان و تلفنی : برای مشاوره  رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید . سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .