دریافت دیه با توجه به متواری شدن راننده

الناز : سلام ! بک ماشین در جای خلاف محل پارک و ایستادن ممنون بدون در نظر گرفتن عابر پیاده و با شتاب در جهت خلاف ماشین دنده عقب گرفت که اصلا من و دیده یا ندیده دنده عقب گرفت و کاملا حواسش پرت بود و با بغل دستیش صحبت می کرد و از پشت زد به پشت پا و کمرم و کاملا رد شد .
تازه با جیع و داد و فریاد منم متوجه نبود و بعد که کامل وایستاد پیاده شد و گفت ببخشید و منم با درد زیاد عکس از پلاکش گرفتم و شماره گرفتم و گفتم وایستا تا پایم را نگاه کنم و جراحتی باشد ببینم چی شد و پلیس بیاید . ایشان هم فوری سوار خودرو شد و متواری شد بدون بردن من به بیمارستان ؟!
و من به پلیس زنگ زدم ۱۱۵ و آمد و گفت زخم و جراحتی تدارید چیزی نشد . اما الان نزدیک دو هفته است درد دارم ! پشت قوزک پا و مچ و درد به زانو می زند و حالت تهوع بهم دست می دهد . باید چه کار کنم و آسیبم چه حدی است و دیه چه جوری و خودشم قبول داشت که پایم له کرد ؟
1.     باید از ایشان به کلانتری شکایت کنید . البته باید اثبات شود که ایشان با شما تصادف کرده است . کلانتری شما را به پزشکی قانونی و سپس دادگاه می فرستد تا میزان دیه مشخص شود .
2.     بیمه خودروی ایشان باید دیه شما را پرداخت نماید .
3.     دیه بستگی دارد به شکستگی ها و زخم ها و کبودی ها . حتما به بیمارستان مراجعه کنید تا تمامی آسیب هایتان ثبت شود چون ممکن است تا زمان بررسی پزشکی قانونی اثرات آن از بین برود .


مشاوره رایگان و تلفنی : برای مشاوره  رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید . سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .