تسویه مرخصی استفاده نشده


حمیدی : اگر شخصی قرارداد کمتر از یکسال و یا یک سال تمام داشته باشد  چه برای سال دوم تمدید شود یا نشود  مرخصی همان 9 روز ذخیره می شود یا کل روز های استفاده نشده پرداخت می شود ؟
1.     9 روز ذخیره شده و قابل استفاده در سال بعد است .
2.     مابقی مرخصی استفاده نشده باید تسویه حساب گردد .

 مشاوره رایگان و تلفنی : در مشاوره رایگان سوال شما پس از ثبت ، بررسی شده و پاسخ توسط کارشناسان مرتبط به آدرس ایمیل شما ارسال می گردد و یک نسخه از آن هم  در سایت به نمایش در می آیددر مشاوره تلفنی ، سوال شما توسط کارشناس مرتبط بررسی شده و با شما تماس گرفته می شود .