درخواست ازکارافتادگی کارکنان دولت


کینوش : با درود فراوان و سپاس از شما كارشناسان گرانقدر ! كارمند رسمي وزارت بهداشت با حدود نوزده سال سابقه كار هستم . در حال حاضر به دليل بيماري صعب العلاج در مرخصي بدون حقوق بمدت بيست ماه به سر مي برم . آيا راه قانوني براي بازنشستگي من وجود دارد با توجه به اينكه حدود سه سال است كه هر سال به دليل عود بيماري ام با تاييد شوراي پزشكي وزارت بهداشت از چهار ماه مرخصي استعلاجي استفاده كردم و بعد از گذشت اين بيست ماه ارديبهشت سال ١٤٠٠مرخصي بدون حقوق من به اتمام خواهد رسيد.لطفا بفرماييد چطور مي توانم پيش از موعد بازنشسته شوم سپاس ؟  
مواد 79 و 80 و 84 قانون استخدام کشوری را در این زمینه بخوانید :
‌ماده 79 - هر گاه مستخدم رسمی علیل یا به علت حادثه‌ای ناقص شود به نحوی که از
کار کردن باز بماند حقوق وظیفه‌ای برابر با یک سی‌ام متوسط‌حقوق ضرب در سنوات خدمت
دریافت خواهد کرد مشروط بر این که از متوسط حقوق او تجاوز نکند.
‌تبصره 1 - در صورتی که سنوات خدمت مستخدم موضوع این ماده از پانزده سال کمتر باشد
مدت خدمت او پانزده سال منظور خواهد گردید.
‌ماده 80 - هر گاه مستخدم رسمی به علت حادثه ناشی از کار یا به سبب انجام وظیفه
علیل یا ناقص شود به نحوی که از کار کردن باز بماند تمام‌متوسط حقوق او به عنوان
حقوق وظیفه در مورد وی بر قرار می‌گردد.
ماده 84 - برقراری حقوق وظیفه موضوع مواد 79 و 80 و 83 با تصویب شورا صورت خواهد
گرفت.
باید درخواست بررسی ازکارافتادگی به شورای پزشکی وزارت بهداشت بدهید . اگر تائید کنند بازنشسته می شوید و متناسب با سنوات خدمت حقوق بازنشستگی می گیرید .  
 مشاوره رایگان و تلفنی : در مشاوره رایگان سوال شما پس از ثبت ، بررسی شده و پاسخ توسط کارشناسان مرتبط به آدرس ایمیل شما ارسال می گردد و یک نسخه از آن هم  در سایت به نمایش در می آیددر مشاوره تلفنی ، سوال شما توسط کارشناس مرتبط بررسی شده و با شما تماس گرفته می شود . سوالتان را از طریق ایمیل نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .