آیا مستثنیات دین را می توان برای مهریه توقیف کرد ؟

مجید بندلی : همسر من بابت مهریه درخواست تامین داده و  متاسفانه موفق شده است اموال من را توقیف کند . من زمینی دارم که سه دانگش بنام خودم و سه دانگش بنام همسرم است ؟! آیا ایشان می تواند سهم من را بابت مهریه مطالبه کند یا جز مستثنیات دین محسوب می شود ؟  خواهشمند است من را راهنمایی فرمائید ؟
ایشان می تواند توقیف کند . اگر محلی برای زندگی ندارید می توانید به دادگاه دادخواست دهید و اعلام کنید که برای زندگی به آن نیاز دارید و جزء مستثنیات دین محسوب می شود تا دادگاه در این مورد تصمیم بگیرد .

مشاوره رایگان و تلفنی : در مشاوره رایگان سوال شما پس از ثبت ، بررسی شده و پاسخ توسط کارشناسان مرتبط به آدرس ایمیل شما ارسال می گردد و یک نسخه از آن هم  در سایت به نمایش در می آید . در مشاوره تلفنی ، سوال شما توسط کارشناس مرتبط بررسی شده و با شما تماس گرفته می شود .