جلوگیری از استفاده غیر مجاز از دفترچه بیمه

اسماعیل دهانی : اگر از برگ گم شده استفاده کردند هزینه اش بر عهده کیست؟ راه حلی هست قبل از استفاده شدن جلوی آن را بگیریم ؟
1.     هزینه اش بر عهده بیمه شده اصلی است .
2.     متاسفانه چون سیستم های درمانی در همه جا الکترونیکی نیست راه خاصی وحود ندارد .


مشاوره رایگان و تلفنی : در مشاوره رایگان سوال شما پس از ثبت ، بررسی شده و پاسخ توسط کارشناسان مرتبط به آدرس ایمیل شما ارسال می گردد و یک نسخه از آن هم  در سایت به نمایش در می آید . در مشاوره تلفنی ، سوال شما توسط کارشناس مرتبط بررسی شده و با شما تماس گرفته می شود .