دیه خونریزی چشم

تقی پور : دیه را که براساس حکم قاضی است محاسبه کنید؟
1.     ارش :نیم درصد از جهت خونریزی ملتحمه چشم راست
2.     نیم درصد از جهت تورم اطراف چشم راست
3.     نیم درصد از جهت تورم ساق راست
4.     2 درصد از جهت آسیب نسج نرم ناحیه راست صورت
5.     نیم درصد از جهت آسیب بافت نرم ساق راست و مچ دست چپ
6.     2درصد ازجهت آسیب نسج نرم در جراحی فک بالا
7.     جراحات دامیه : 2 صدم از جهت جراحت لب فوقانی
8.     2صدم از جراحت پلک فوقانی راست
9.     2صدم از جهت جراحت زیر ابروی راست
10. یک صدم دیه از جهت جراحت جوشگاه التیام یافته آن
11. 4 صدم از جهت جراحت بین لب تحتانی و فوقانی و لثه
12. جراحت منقله : 15 صدم دیه از جهت جراحت منقله در سمت راست صورت
13. سیاه شدگی: سی هزارم دیه از جهت سیاه شدگی در قدام ساق چپ ، پشت دست چپ ، مچ دست چپ ، سطح داخلی زانوی راست ، ران راست ، ساق راست ، روی زانوی راست، مچ پای راست و اطراف چشم راست
14. سقوط دندان :یک بیستم دیه کامله مرد مسلمان از جهت سقوط دندان شماره 1 پیشین ؟
دیه آسیب های فوق به شرح زیر است :
1.     0.5 درصد دیه کامل معادل 1 میلیون و 350 هزار تومان
2.     0.5 درصد دیه کامل معادل 1 میلیون و 350 هزار تومان
3.     0.5 درصد دیه کامل معادل 1 میلیون و 350 هزار تومان
4.     2 درصد دیه کامل معادل 5 میلیون و 400 هزار تومان
5.     0.5 درصد دیه کامل معادل 1 میلیون و 350 هزار تومان
6.     2 درصد دیه کامل معادل 5 میلیون و 400 هزار تومان
7.     2 درصد دیه کامل معادل 5 میلیون و 400 هزار تومان
8.     2 درصد دیه کامل معادل 5 میلیون و 400 هزار تومان
9.     2 درصد دیه کامل معادل 5 میلیون و 400 هزار تومان
10. 1 درصد دیه کامل معادل 2 میلیون و 700 هزار تومان
11. 4 درصد دیه کامل معادل 10 میلیون و 800 هزار تومان
12. 15 درصد دیه کامل معادل 40 میلیون و 500 هزار تومان
13. 3 درصد دیه کامل معادل 8 میلیون و 100 هزار تومان
14. 5 درصد دیه کامل معادل 13 میلیون و 500 هزار تومان


مشاوره رایگان و تلفنی : در مشاوره رایگان سوال شما پس از ثبت ، بررسی شده و پاسخ توسط کارشناسان مرتبط به آدرس ایمیل شما ارسال می گردد و یک نسخه از آن هم  در سایت به نمایش در می آید . در مشاوره تلفنی ، سوال شما توسط کارشناس مرتبط بررسی شده و با شما تماس گرفته می شود .