شکایت بابت مبلغ مالیات


سیمین ساعد : جریمه مالیاتی زیادی برای من تعیین شده است که به آن اعتراض دارم .   چگونه می توانم به مبلغ مالیاتم اعتراض کنم ؟
هرگونه اختلاف بین مودیان مالیاتی حقیقی و حقوقی و کارشناسان مالیاتی از نظر مبلغ یا هر موضوع دیگر در مراجع زیر قابل بررسی است :
1.     رئیس امور مالیاتی منطقه
2.     هیات های حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدید نظر و هیات های موضوع ماده 266 قانون مالیات های مستقیم
3.     شورای عالی مالیاتی
4.     هیات های 3 نفره موضوع ماده 251 مکرر قانون مالیات های مستقیم
5.     دیوان عدالت اداری
در بخش مالیات بر ارزش افزوده نمی توان به شورای عالی مالیاتی مراجعه نمود و این شورا صرفا در زمینه مالیات های مستقیم ورود می کند .

 مشاوره رایگان و تلفنی : در مشاوره رایگان سوال شما پس از ثبت ، بررسی شده و پاسخ توسط کارشناسان مرتبط به آدرس ایمیل شما ارسال می گردد و یک نسخه از آن هم  در سایت به نمایش در می آیددر مشاوره تلفنی ، سوال شما توسط کارشناس مرتبط بررسی شده و با شما تماس گرفته می شود . سوالتان را از طریق ایمیل نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .