تغییر بیمه حرف و مشاغل آزاد به بیمه اختیاری

عارف بابا مرادی : آیا بیمه حرفه و مشاغل آزاد را  می توان به بیمه اختیاری تغییرداد ؟ بله ! مشکلی ندارد . باید به شعبه درخواست دهید .

مشاوره رایگان و تلفنی : در مشاوره رایگان سوال شما پس از ثبت ، بررسی شده و پاسخ توسط کارشناسان مرتبط به آدرس ایمیل شما ارسال می گردد و یک نسخه از آن هم  در سایت به نمایش در می آید . در مشاوره تلفنی ، سوال شما توسط کارشناس مرتبط بررسی شده و با شما تماس گرفته می شود . سوالتان را از طریق ایمیل نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .