آیا می توان اظهارنامه مالیاتی پر نکرد ؟

کارآگاه : معافیت مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی بر اساس درآمد یک سال محاسبه می شود یا درآمد ماهیانه ؟ اگر از سقف مالیاتی کمتر بود می توانند اظهارنامه پر نکنند ؟
1.     براساس درآمد سالیانه محاسبه می شود . یعنی سود خالص سالیانه
2.     در هر صورت باید اظهارنامه پر کنند .

مشاوره رایگان و تلفنی : در مشاوره رایگان سوال شما پس از ثبت ، بررسی شده و پاسخ توسط کارشناسان مرتبط به آدرس ایمیل شما ارسال می گردد و یک نسخه از آن هم  در سایت به نمایش در می آید . در مشاوره تلفنی ، سوال شما توسط کارشناس مرتبط بررسی شده و با شما تماس گرفته می شود . سوالتان را از طریق ایمیل نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .