شکایت از کارفرما بابت حادثه ساختمانی

سعید حسنی : سلام ! من از پله ها افتادم . خانه در حال ساخت مربوط به پدرم و استخوان دنبالچه شکسته است .  می خواستم برای خسارت اقدام کنم . ممنون می شوم اگر راهنمایی کنید ؟
1.  اگر بیمه مسئولیت ساختمان داشته است باید به بازرس اداره کار گزارش دهید و به نامه کلانتری به پزشکی قانونی مراجعه کنید و با رای پزشکی قانونی به شرکت بیمه مراجعه کنید.
2.  اگر حق بیمه تامین اجتماعی تان به عنوان کارگر ساختمانی رد می شده است می توانید از طریق تامین اجتماعی کمک هزینه ایام بیماری بگیرید .
3.  اگر حق بیمه تان به عنوان کارگر ساختمانی به تامین اجتماعی پرداخت نمی شده است باید اثبات کنید کارگر ساختمانی بوده اید هر چند بعید است تامین اجتماعی قبول کند .


مشاوره رایگان و تلفنی : برای مشاوره  رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید . سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .