شکایت بابت حق بیمه قرارداد قدیمی

رضا احمدی : آیا با یک قرارداد روی کاغذ مربوط 23 سال قبل از کارفرما می توان با مراجعه به تامین اجتماعی ادعای سابقه کرد ؟ کلا برای ادعای سابقه نباید به تامین اجتماعی مراجعه کنید . باید بابت این قرارداد به اداره کار شکایت کنید و درخواست پرداخت حق بیمه کنید . اگر رای مثبت اداره کار را بگیرید بعدا تامین اجتماعی در کمیته احراز اشتغال موضوع را بررسی می کند. احتمال به نتیجه رسید شما ضعیف است .


مشاوره رایگان و تلفنی : برای مشاوره  رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید . سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .