دیه کبودی چشم و دست


پناهی : دیه کبودی چشم و دست چقدر است ؟
1.     دیه کبودی چشم 0.3 درصد دیه کامل معادل 810 هزار تومان می باشد .
2.     دیه کبودی 0.15 درصد دیه کامل معادل 405 هزار تومان می باشد .

 مشاوره رایگان و تلفنی : در مشاوره رایگان سوال شما پس از ثبت ، بررسی شده و پاسخ توسط کارشناسان مرتبط به آدرس ایمیل شما ارسال می گردد و یک نسخه از آن هم  در سایت به نمایش در می آیددر مشاوره تلفنی ، سوال شما توسط کارشناس مرتبط بررسی شده و با شما تماس گرفته می شود . سوالتان را از طریق ایمیل نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .