محاسبه دیه در ماه حرام

جواد : سلام ! لطفا میزان دیه در ماه محرم را برای موارد زیر محاسبه کنید :
1.     سطح جراحت خلف دست راست دامیه
2.     جرح حارصه دست راست
3.     جرح حارصه روی سر
4.     جرح حارصه بند اول انگشت ۲ و ۳و ۵ دست راست
5.     جرح حارصه کنار خارجی دست راست
6.     جرح حارصه بند دوم انگشت دست راست
7.     جرح حارصه آرنج دست راست
8.     جرح حارصه ساعد راست
9.     کبودی وسیع کتف چپ
10. سطح جراحت دامیه پهلوی چپ
11. کبودی سرین چپ و راست
12. سطح حارصه سمت چپ خلف تنه
13. کبودی کتف راست
14. کبودی خلف زانوی چپ
15. جرح حارصه بند دوم انگشت ۵ دست چپ
16. جرح حارصه ساق راست یک ماه بعد جهت معاینه مجدد ؟
دیه جراحات در ماه حرام فرقی با دیگر ماه ها ندارد :
1.     1 درصد دیه کامل معادل 2 میلیون و 700 هزار تومان
2.     0.5 درصد دیه کامل معادل 1 میلیون و 350 هزار تومان
3.     1 درصد دیه کامل معادل 2 میلیون و 700 هزار تومان
4.     0.1 درصد دیه کامل معادل 270 هزار تومان
5.     0.5 درصد دیه کامل معادل 1 میلیون و 350 هزار تومان
6.     0.0.33 درصد دیه کامل معادل 90 هزار تومان
7.     0.5 درصد دیه کامل معادل 1 میلیون و 350 هزار تومان
8.     0.5 درصد دیه کامل معادل 1 میلیون و 350 هزار تومان
9.     0.15 درصد دیه کامل معادل 405 هزار تومان
10. 1 درصد دیه کامل معادل 2 میلیون و 700 هزار تومان
11. 0.3 درصد دیه کامل معادل 810 هزار تومان
12. 0.5 درصد دیه کامل معادل 1 میلیون و 350 هزار تومان
13. 0.15 درصد دیه کامل معادل 405 هزار تومان
14. 0.15 درصد دیه کامل معادل 405 هزار تومان
15. 0.0.33 درصد دیه کامل معادل 90 هزار تومان
16. 0.5 درصد دیه کامل معادل 1 میلیون و 350 هزار تومان

مشاوره رایگان و تلفنی : در مشاوره رایگان سوال شما پس از ثبت ، بررسی شده و پاسخ توسط کارشناسان مرتبط به آدرس ایمیل شما ارسال می گردد و یک نسخه از آن هم  در سایت به نمایش در می آید . در مشاوره تلفنی ، سوال شما توسط کارشناس مرتبط بررسی شده و با شما تماس گرفته می شود .