دیه اثر جراحت

امیرعلی : باسلام و تحیات ! لطفا مبلغ بندهای زیر را مشخص نمایید :
1.     پارگی نسبی رباط صلیبی خلفی زانوی راست (ارش به میزان 4 درصد از دیه کامل)
2.      جرح پلک فوقانی چشم چپ و زاویه خارجی چشم راست (دو دامیه) که با ایجاد اثر بهبود یافته است .
3.     سائیدگی ناحیه میانی پیشانی ، سمت راست پیشانی ، سمت راست صورت و پلک فوقانی چشم چپ (4حارصه)
4.     کبودی ساق پای چپ اضافه می گردد  ؟
دیه آسیب های فوق به شرح زیر است :
1.     4 درصد دیه کامل معادل 10 میلیون و 800 هزار تومان
2.     دیه جراحت به همراه اثر آن مجموعا 6 درصد دیه کامل معادل 16 میلیون و 200 هزار تومان
3.     مجموعا 4 درصد دیه کامل معادل 10 میلیون و 800 هزار تومان
4.     0.15 درصد دیه کامل معادل 405 هزار تومان


مشاوره رایگان و تلفنی : برای مشاوره  رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید . سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .