آیا دیه و ارش درست محاسبه شده است ؟

تقی پور : سلام ! خدا قوت شما و همکارانتان ! بنده راجع به دیه ام متن حکم قاضی و نامه پزشکی قانونی را برایتان تایپ و ارسال می کنم ؟ ببینید آیا حقی ازمن ضایع شده ؟ آیا به نظر شما موردی برای اعتراض هست که اعتراض کنم ؟! چون هزینه وکیل ندارم بدهم که مشخص شود در اینجا حق من اجحاف شده یانه ؟ ممنون می شوم هرچه سریعتر پاسخ دهید چون وقت زیادی برای اعتراض ندارم !؟!
حکم قاضی:
1.     ارش : نیم درصد از جهت خونریزی ملتحمه چشم راست
2.      نیم درصد ازجهت تورم اطراف چشم راست
3.      نیم درصد از جهت تورم ساق راست
4.     2 درصد از جهت آسیب نسج نرم ناحیه راست صورت
5.     نیم درصد از جهت آسیب بافت نرم ساق راست و مچ دست چپ
6.     2 درصد ازجهت آسیب نسج نرم درجراحی فک بال
7.      جراحات دامیه :2صدم ازجهت جراحت لب فوقانی
8.      2 صدم از جهت جراحت پلک فوقانی راست
9.      2 صدم از جهت جراحت زیر ابروی راست
10.  یک صدم دیه از جهت جراحت جوشگاه التیام یافته آن
11. چهار صدم از جهت جراحت بین لب تحتانی و فوقانی و لثه
12. پانزده صدم دیه ازجهت جراحت منقله در سمت راست صورت
13.  سی هزارم دیه از جهت سیاه شدگی در قدام ساق چپ ، پشت دست چپ ، مچ دست چپ ، سطح داخلی زانوی راست ، ران راست ، ساق راست ، روی زانوی راست ، مچ پای راست و اطراف چشم راست
14. یک بیستم دیه کامله مرد مسلمان از جهت سقوط دندان شماره 1 پیشین

متن پزشکی قانونی:
1.     جراحت لب فوقانی و پلک فوقانی راست و زیر ابروی راست دامیه که با برجای گذاشتن جوشگاه التیام یافته است{تبصره4 ماده 709 قانون مجازات اسلامی}
2.     خونریزی زیرملتحمه چشم راست که ارش آن نیم درصد 0/5 دیه کامله است
3.     تورم و سیاه شدگی اطراف چشم راست که ارش تورم نیم درصد0/5 دیه کامله است
4.     جراحت بین لب تحتانی و فوقانی و لثه به تعداد دو عدد دامیه
5.     ساییدگی حارصه پشت دست چپ و زانوی راست و ساق راست و سمت راست صورت وسمت چپ پیشانی و بند اول انگشت اول دست چپ و چانه و زیر چشم چپ
6.     سیاهشدگی قدام ساق چپ و پشت دست چپ و مچ دست چپ وسطح داخلی زانوی راست و ران راست و ساق راست و روی زانوی راست و مچ پای راست
7.     تورم ساق راست که ارش ان نیم درصد دیه کامله است
8.     شکستگی سمت راست صورت منقله که ارشی به میزان (0/2) دو درصد دیه کامل بابت آسیب نسج نرم ناحیه شکستگی تعیین می شود
9.     سقوط دندان پیشین1 که دیه مقدر دارد
10. آسیب بافت نرم ساق راست و مچ و دست چپ که ارش آن جمعا نیم درصد 0/5 دیه کامله است ؟
با توجه به آسیب های ذکر شده ، دیه و ارش درست محاسبه شده است و بسیار دقیق . دلیلی برای اعتراض وجود ندارد .

مشاوره رایگان و تلفنی : در مشاوره رایگان سوال شما پس از ثبت ، بررسی شده و پاسخ توسط کارشناسان مرتبط به آدرس ایمیل شما ارسال می گردد و یک نسخه از آن هم  در سایت به نمایش در می آید . در مشاوره تلفنی ، سوال شما توسط کارشناس مرتبط بررسی شده و با شما تماس گرفته می شود . سوالتان را از طریق ایمیل نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .