دیه شکستگی استخوان بند انگشت

ایلیا :
1.   پرداخت چهار پنجم از یک ‌پنجم از یک دوم‌ از یک دهم دیه کامل بابت شکستگی قاعده بند ابتدایی انگشت شست پای راست
2.     سه دهم درصد دیه کامل بابت ارش تورم ‌پشت پای راست
3.     دو درصد دیه کامل بابت ارش شکستگی استخوان کف پایی
4.   نیم در صد دیه کامل بابت جراحت حارصه قدام زانوی راست در حق مصدوم و از حیث جنبه عمومی بزه با توجه به متاهل بودن متهم مستندا به ماده ۷۱۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ؟
دیه آسیب های فوق به شرح زیر است :
1.     1.6 درصد دیه کامل معادل 4 میلیون و 320 هزار تومان
2.     810 هزار تومان
3.     5 میلیون و 400 هزار تومان
4.     1 میلیون و 350 هزار تومان


مشاوره رایگان و تلفنی : برای مشاوره  رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید . سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .