گرفتن مهریه مادر از پدر

حمیدی : ما دو خواهر و یک برادریم . مادرم ما در سال 82 فوت کرده اند و ما امسال تصمیم به گرفتن مهریه ایشان از پدرم را داریم چون توانای مالیش را دارند و بسیار ما را  اذیت کرده اند .  مهریه مادرم بر اساس چه مبنایی محاسبه می شود ؟ مبلغ مندرج در عقدنامه سال 61  و یا به نرخ روز محاسبه می شود ؟ نرخ روز براساس سال فوت مادرمان محاسبه می شود و یا زمان درخواست مهریه ؟ مهریه به نرخ روز محاسبه می شود و براساس زمان پرداخت . براساس جدول مشخصی میزان تورم نیز محاسبه شده و مبلغ افزوده می شود اگر ریالی باشد .


مشاوره رایگان و تلفنی : در مشاوره رایگان سوال شما پس از ثبت ، بررسی شده و پاسخ توسط کارشناسان مرتبط به آدرس ایمیل شما ارسال می گردد و یک نسخه از آن هم  در سایت به نمایش در می آید . در مشاوره تلفنی ، سوال شما توسط کارشناس مرتبط بررسی شده و با شما تماس گرفته می شود . سوالتان را از طریق ایمیل نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .