آیا افراد دارای فرزند معلول از مالیات معاف هستند ؟

محمودزاده  : آیا افرادی که دارای فرزند معلول می باشند و حقوق بگیرند از مالیات معافند ؟ هزینه های درمانی ، مراقبتی و توانبخشی آنها را می توان از درآمد مشمول مالیات خودشان یا افرادیکه آنها را تحت تکفل دارند کسر کرد .

مشاوره رایگان و تلفنی : در مشاوره رایگان سوال شما پس از ثبت ، بررسی شده و پاسخ توسط کارشناسان مرتبط به آدرس ایمیل شما ارسال می گردد و یک نسخه از آن هم  در سایت به نمایش در می آید . در مشاوره تلفنی ، سوال شما توسط کارشناس مرتبط بررسی شده و با شما تماس گرفته می شود . سوالتان را از طریق ایمیل نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .