نقد نشدن سفته کارفرما


فرامرزی : در صورتی که کارفرما جهت تسویه حساب سفته بدهد اما سفته نقد نشود ، چگونه می توان از وی شکایت کرد ؟
1.     اگر کمتر از 20 میلیون تومان است باید از طریق شورای حل اختلاف محل زندگی کارفرما درخواست مطالبه وجه سفته رابدهید .
2.     اگر بیش از 20 میلیون تومان است از طریق سامانه الکترونیک قضایی درخواست دهید .
3.     بابت مطالبه وجه سفته باید 3.5 درصد هزینه دادرسی بپردازید .
4.     بهتر است از طریق سامانه برای نامبرده اظهارنامه ارسال نمایید تا در صورت گرفتن وجه سفته بتوانید خسارت تاخیر در تادیه را از زمان ارسال اظهارنامه بگیرید .

 مشاوره رایگان و تلفنی : در مشاوره رایگان سوال شما پس از ثبت ، بررسی شده و پاسخ توسط کارشناسان مرتبط به آدرس ایمیل شما ارسال می گردد و یک نسخه از آن هم  در سایت به نمایش در می آیددر مشاوره تلفنی ، سوال شما توسط کارشناس مرتبط بررسی شده و با شما تماس گرفته می شود . سوالتان را از طریق ایمیل نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .