دیه شکستگی بازو و کتف

رضا : در رفتگی کتف و شکستگی بازو و شکستگی گردنه غضروف کتف ؟
1.     دررفتگی کتف 4 درصد دیه دارد معادل 10 میلیون و 800 هزار تومان
2.     شکستگی بازو 8 درصد دیه دارد معادل 21 میلیون و 600 هزار تومان
3.     شکستگی گردنه غضروف کتف 2 درصد دیه دارد معادل 5 میلیون و 400 هزار تومان

مشاوره رایگان و تلفنی : در مشاوره رایگان سوال شما پس از ثبت ، بررسی شده و پاسخ توسط کارشناسان مرتبط به آدرس ایمیل شما ارسال می گردد و یک نسخه از آن هم  در سایت به نمایش در می آید . در مشاوره تلفنی ، سوال شما توسط کارشناس مرتبط بررسی شده و با شما تماس گرفته می شود . سوالتان را از طریق ایمیل نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .