آیا اطلاعات حساب بانکی به سازمان امور مالیاتی ارسال می گردد ؟

موسوی : آیا اطلاعات حساب بانکی به اداره مالیات ارسال می شود ؟
1.     بله ! در صورتیکه بالای 500 ملیون تومان گردش مالی در سال داشته باشید به سازمان امور مالیاتی ارسال می گردد .
2.     بانک مرکزی مجاز است ظرف مدت یک ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، حساب‌های بانکی اشخاص حقیقی فاقد شماره ملی و افراد حقوقی فاقد شناسه ملی را مسدود کند.
3.     کلیه بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری موظفند براساس درخواست سازمان امور مالیاتی فهرست حساب‌های بانکی و اطلاعات مربوط به کلیه تراکنش‌های بانکی (درون بانکی و بین بانکی) مؤدیان را به صورت ماهانه در اختیار این سازمان قرار دهند.
4.     بانک مرکزی با تصویب شورای پول و اعتبار برای شفافیت تراکنش‌های بانکی به صورت یکسان یا متناسب با سطح اشخاص حقیقی حدآستانه‌ای (سقفی) را تعیین کند و انتقال وجه با مبلغ بیشتر از حد آستانه (سقف) را برای اشخاص حقیقی از طریق کلیه تراکنش‌های بانکی (درون بانکی و بین بانکی) و سایر ابزارهای پرداخت، مشروط به درج بابت و در صورت نیاز ارائه اسناد مثبته کند.
5.     اشخاص حقیقی که از حساب بانکی، استفاده تجاری می‌کنند می‌توانند با دریافت کد اقتصادی و اتصال حساب به کد اقتصادی از شمول مفاد بند 3 مستثنی شوند.

مشاوره رایگان و تلفنی : در مشاوره رایگان سوال شما پس از ثبت ، بررسی شده و پاسخ توسط کارشناسان مرتبط به آدرس ایمیل شما ارسال می گردد و یک نسخه از آن هم  در سایت به نمایش در می آید . در مشاوره تلفنی ، سوال شما توسط کارشناس مرتبط بررسی شده و با شما تماس گرفته می شود . سوالتان را از طریق ایمیل نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .