معافیت کارگاه های زیر 10 نفر از قانون کار

رضا رحمانی : سلام ! قانون عدم شمول کارگاههای کوچک با تعداد کارگران زیر 10 نفر همچنان پابرجاست ؟ نه ! پابرجا نیست و سالهاست که دیگر تمدید نشده است .


مشاوره رایگان و تلفنی : برای مشاوره  رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید . سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .