شکایت براساس تعهد محضری توسط کارگر

فرهاد امینی: بنده يك تعهد ١٥ ساله در محضر به شركت مطبوع خود براي انجام كار امضا كرده ام و يك چك ٢٠٠ ميليون توماني به شركت داده ام . ولي قرارداد كار يكساله امضا مي شد و بنده قرارداد ٩٨ را امضا نكرده و ديگر با شركت همكاري نكردم .
حالا از من براي مطالبه خسارت شكايت كرده اند و چك را برگشت زدند. آيا تعهد ١٥ ساله با قرارداد ١ ساله قانوني است ؟ آيا مي توانيم به جرم خيانت در امانت در مورد چك شكايت كنم ؟ در صورتي كه قرارداد در سال جاري امضا نشده و من پس از ٣ ماه ترك كار كردم ، شركت مي تواند به استناد قراردادهاي سال قبل و تعهد محضري از من ضرر وزيان نمايد؟
1.     تعهد 15 ساله مطابق با قانون کار نیست و اگر دعوی در اداره کار مطرح گردد به نفع شما رای می دهند .
2.     تصمیم در این مورد با قاضی است . احتمال اینکه بر علیه شما رای داده شود زیاد است . تعهد محضری 15 سال کار داده اید و این تعهد معتبر است .
3.     از قاضی درخواست کنید دعوی در اداره کار مطرح گردد.

مشاوره رایگان و تلفنی : برای مشاوره  رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید . سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .