از چه زمانی حق بیمه پرداخت کنم ؟

امیرعلی : سلام و خسته نباشید ! بنده از آبان ماه با بیمه قرارداد بستم و بیمه مشاغل آزاد شدم. حق بیمه رو از آبان باید بریزم یا می تونم از اول سال که چندماهش گذشته و حق بیمه همان نرخ بوده بریزم و این هفت ماه که گذشته به سابقم اضافه بشود ؟ نه ! باید از زمان قرارداد به بعد بریزید . از قبل از آن امکانپذیر نیست .