سختی کار جوشکاری


اصغر خلیفه : 17 سال سابقه دارم . 13 سال برایم جوشکار رد شده است . آیا می توانم سختی کار بگیرم . اون چند سال بیاد روی سابقم. تو سایت سختی کار می روم میزنه باید 20 سال سابقه داشته باشی ؟
1.     باید درخواست بدهید کمیته تفکیک مشاغل سخت و زیان آور اداره کار برایتان رای سختی کار بدهد .
2.     اگر تائید شود با 20 سال نمی توانید بازنشسته شوید چون باید تمام 20 سال سخت و زیان آور باشد . ولی می توانید به ازاء هر 1 سال ، 1 سال و نیم سختی کار بگیرید.

 مشاوره رایگان و تلفنی :  برای مشاوره  رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید. سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .