دیه آسیب به بیضه


عابد :

1.      نداشتن توانائی باروری بصورت طبیعی
2.      آسیب به شاخه رانN.O.t
3.      تورم بیضه ها
4.      آیا اعمل تخلیه بیضه راست ارش تعلق می گیرد ؟ بله ارش تغلق می گیرد . در صورتیکه ناشی از حادثه باشد تمامی موارد فوق دیه و ارش دارد .

مشاوره رایگان و تلفنی : برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید . سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .