دیه کشیدگی کتف


فرهانی : شنبه 11 آبان خودرو ما در جاده واژگون شد . نتیجه ام آر آی دیسک گردن آسیب دیدگی مینیسک زانوی راست و کشیدگی تاندون آرنج و کتف شد . میزان دیه چقدر است ؟ البته آرنج راست کبودی و ورم داشت و سرهم در دو نقطه تورم و خراشیدگی سطحی که اثراتش در حال رفع است ؟
1.     بابت مینیسک بین 2 تا 4 درصد دیه کامل ارش تعلق می گیرد .
2.     بابت کشیدگی آرنج و کتف بین 1 تا 2 درصد دیه دارد .
3.     بابت کبودی آرنج 0.15 درصد دیه دارد معادل 405 هزار تومان
4.     بابت خراشیدگی سطحی 0.5 درصد دیه دارد معادل 1 میلیون و 350 هزار تومان
مشاوره رایگان و تلفنی : برای مشاوره رایگان و تلفنی با کارشناس سایت بیمه جو کلیک کنید . سوالتان را از طریق ایمیل و یا کامنت نپرسید ! پاسخ داده نمی شود .